Bogpropeller

Nu är den nya bogpropellern installerad och funktionstestad.
Har jag vetat hur mycket jobb det var så har jag lejt bort installationen,
men jag fick hjälp av mågen ”Robban” Så här i efterhand så konstaterar
jag att, hur har man klarat sig förut utan bogpropeller.