Bogpropeller

Nu är den nya bogpropellern installerad och funktionstestad.
Har jag vetat hur mycket jobb det var så har jag lejt bort installationen,
men jag fick hjälp av mågen ”Robban” ett STORT TACK. Nu har man
funderat på hur man klarade sig utan bogpropeller förut.